Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wybór miejsc na staże zagraniczne

We wtorek 13 maja 2014 roku w godzinach 10.00 – 12.15 w pokoju nr F 124 odbędzie się wybór miejsc na staże zagraniczne według następującej kolejności:

Lp.

GODZINA

Nr indeksu

1

10:00

203726

2

10:05

216749

3

10:10

216862

4

10:15

216801

5

10:20

216664

6

10:25

216860

7

10:30

216713

8

10:35

216834

9

10:40

216685

10

10:45

216721

11

10:50

216718

12

10:55

216759

13

11:00

216773

14

11:05

216766

15

11:10

216711

16

11:15

214885

17

11:20

227280

18

11:25

216911

19

11:30

222040

20

11:35

216653

21

11:40

216829

22

11:45

216740

23

11:50

216763

24

11:55

222038

25

12:00

218595

26

12:05

216765

27

12:10

216797

 

Proszę o punktualne przybycie na swoją godzinę – w razie spóźnienia szansa na wcześniejsze wpisanie się przepada i pozostanie wybór z miejsc, których nikt nie wybierze. Lista zaktualizowanych miejsc odbycia stażu dostępna jest na stronie internetowej.

Osoby, które planują wyjazd do Chin proszone są o przygotowania serii i nr paszportu, resztę proszę o przygotowanie nr paszportu lub dowodu osobistego, nr konta bankowego oraz NIP.

Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, że od dziś tj. 9 maja, informacje związane ze stażami krajowymi oraz zagranicznymi będą udzielane wyłącznie we wtorki w godzinach 12 – 14 oraz drogą mailową.

 

Magda Kozak
Biuro Wspierania Badań