Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Staże krajowe i zagraniczne

Termin składania deklaracji na staże krajowe i zagraniczne upływa 28 marca 2014 roku o godzinie 15.00. TERMIN TEN JEST OSTATECZNY I NIEPRZEKRACZALNY. Deklaracje proszę składać osobiście w Biurze Projektu pok. F118 lub u Pani Magdy Kozak w pok. F124. Tym samym informujemy, że liczba miejsc uległa zwiększeniu. Dla II roku studiów stacjonarnych wynosi ona 45 miejsc na staże krajowe i 50 na zagraniczne. Dla I roku wynosi ona 45 miejsc na staże krajowe. Przypominam, że aby wziąć udział  w programie stażowym należy być uczestnikiem Projektu. Lista przedsiębiorstw i ośrodków akademickich jest cały czas aktualizowana i poszerzana. Wkrótce zostanie opublikowana.