Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Regulamin programu stażowego

Regulamin programu staży krajowych w ramach Projektu "Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno - AgroChemOś)" (POKL)