Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

I tura rekrutacji na staże krajowe i zagraniczne

Informujemy o rozpoczęciu I tury rekrutacji na staże krajowe i zagraniczne. Staże będę odbywać się w okresie przerwy wakacyjnej. Staż krajowy trwa 3 miesiące i przeznaczony jest dla studentów I i II roku. Staż zagraniczny trwa 1 miesiąc i przeznaczony jest dla studentów TYLKO II roku. Deklaracje można pobrać ze strony lub w Biurze Projektu oraz składać w pokoju F118. Kryterium w wyborze stażystów będzie średnia z ocen z semestru zimowego. Staż odbyty w ramach Projektu jest liczony jako obowiązkowa praktyka.