Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Kursy w semestrze zimowym 2015/2016

W roku akademickim 2015 zapraszamy studentów uczestniczących w Projekcie kierunków zamawianych do zapisów na kursy z:

GC-MS (chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas) kurs rozszerzony;
LC-MS (chromatografia cieczowa ze sprzężona spektrometrią mas) kurs rozszerzony.

Plan kursów LC-MS i GC-MS dostępny jest na stronie Projektu oraz w Biurze Projektu.
Zapisów można dokonywać W F118