Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Do pobrania

Rekrutacja 2013/2014

Deklaracja uczestnictwa w projekcie, deklaracja przystapienia do programu stypendialnego, zakres danych przekazywanych do systemu PEFS, wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego, deklaracja uczestnictwa w kursie wyrównwaczym.

Rekrutacja 2012/2013

Deklaracja uczestnictwa w projekcie, deklaracja przystapienia do programu stypendialnego, zakres danych przekazywanych do systemu PEFS, wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego.