Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Zmiana terminów kursów

Kurs z Autoprezentacji i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej zostaje przesunięty z 24.05 na 31.05, a kurs z Komunikacji personalnej i wywierania wpływu z 23.05 na 30.05.