Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Staże zagraniczne

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy zgodę z Instytucji Zarządzającej na przesunięcie środków na staże zagraniczne. W związku z tym istnieją dwie ścieżki dostania się na staż.

ŚCIEŻKA A dla osób które zrekrutowały się w kwietniu 2015 r. a z uwagi na brak miejsc się nie dostały. Należy do Biura Projektu lub do pokoju F124 dostarczyć:

- declaration of acceptance (do pobrania na stronie projektu)

- dane do umowy (formatka dostępna na stronie projektu).

ŚCIEŻKA B dla osób które się nie rekrutowały w kwietniu 2015 r., a chcą odbyć staż, nie uczestniczyły wcześniej w stażu zagranicznym organizowanym w ramach Projektu IACO oraz POSIADAJĄ STATUS STUDENTA w momencie ogłoszenia wyników rekrutacji! Należy do Biura Projektu lub do pokoju F124 dostarczyć:

- deklarację przystąpienia do stażu zagranicznego (do pobrania na stronie projektu)

- declaration of acceptance (do pobrania na stronie projektu)

- dane do umowy (formatka dostępna na stronie projektu).

Rekrutacja zostaje otwarta  06.07.2015r. i odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Lista osób przyjętych będzie ogłaszana co tydzień tj. 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 8.08, 22.08 oraz 29.08 lub do wyczerpania miejsc.

Przypominam, że warunkiem uczestnictwa w stażu zagranicznym jest znalezienie sobie samemu ośrodka akademickiego lub naukowo - badawczego w którym będą Państwo odbywać staż.