Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Staże zagraniczne

W związku z oszczędnościami w projekcie wciąż istnieje możliwość wzięcia udziału w miesięcznym stażu zagranicznym dla osób, które jeszcze w nim nie brały udziału.

Warunki:
- znalezienie jednostki chętnej do przyjęcia Państwa na staż (kontakty do jednostek, które przyjmowały już Państwa kolegów można uzyskać u p. Magdy Kozak) i dostarczenie do pokoju F124 lub Biura Projektu deklaracji przystąpienia do stażu zagranicznego (dla osób które jej nie składały) oraz przynajmniej skanu podpisanej przez jednostkę przyjmującą deklaracji przyjęcia.
- zaliczenie przed wyjazdem WSZYSTKICH przedmiotów (zaliczenia + egzaminy) oraz złożenie pracy;
- otrzymanie zgody na wyjazd Promotora oraz Kierownika Katedry w której piszą Państwo pracę i posiadanie ustalonej daty obrony, jeżeli będą Państwo najpierw jechać na staż, a później się bronić (przed wyjazdem będą musieli Państwo dostarczyć do nas oświadczenie w tym zakresie);

Wszystkie działania muszą odbyć się w terminie 16.11-20.12.2015 r.
Decyduje kolejność dostarczenia skanu podpisanego declaration of acceptance.
W ramach stażu otrzymają Państwo stypendium pomniejszone o koszt ubezpieczenia oraz składek ZUS.