Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Kursy w semestrze zimowym 2016

W roku akademickim 2015 zapraszamy studentów uczestniczących w Projekcie kierunków zamawianych do zapisów na kursy z:

- GC-MS (chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas) kurs rozszerzony;
- LC-MS (chromatografia cieczowa ze sprzężona spektrometrią mas) kurs rozszerzony.

Plan kurs GC-MS dostępny jest na stronie Projektu oraz w Biurze Projektu. Zapisów można dokonywać W F118.

Ponadto, w ramach aktywizacji zawodowej do końca roku 2015 zostanie zorganizowana 1 wizyta studyjna oraz 2 spotkań z pracodawcami. Celem spotkania będzie przekazywanie praktycznych informacji związanych z przyszłym ubieganiem się o stanowisko pracy w danej firmie, wymaganymi kompetencjami, charakterem działalności zakładu oraz ofertą zawodową (staże, praktyki, miejsca pracy) i ścieżką awansu. Plan oraz termony wizyt i spotkań pojawią się wkrótce na stronie Projektu. Zapisy na wyjazdy oraz spotkania rozpoczną się po zakończeniu ścieżki formalnej związanej z organizacją współpracy.

Biuro Projektu na bieżąco będzie aktualizowało informacje związane z planem i terminami oraz zapisami do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia.