Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Aktualności

Zaliczenie stażu

Zaliczenie stażu

Dokumenty niezbędne do zaliczenia stażu (wzory dostępne w zakładce do pobrania): - opinia/ zaświadczenie o odbytym stażu na papierze projektu - sprawozdanie ze stażu - dziennik praktyk + opcjonalnie lista obecności (z zakładu pracy). Wszystkie dokumenty MUSZĄ być dostarczone do 15 października do pokoju F124.  

Konkurs AMBER - składanie wniosków

Konkurs AMBER - składanie wniosków

W związku z nieuzyskaniem przez studentów wpisu średniej do indeksu w terminie do 30 czerwca, wnioski do konkursu AMBER proszę składać do 11 lipca do godz. 15.30.  

Wizyta studyjna w Rafinerii Gdańskiej

Wizyta studyjna w Rafinerii Gdańskiej

Dnia 20 czerwca 2014 roku odbyła się wizyta studyjna w Rafinerii Gdańskiej.

Stypendium motywacyjne na rok 2014/2015

Stypendium motywacyjne na rok 2014/2015

 Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego na rok 2014/2015 rok można składać w Biurze Projektu (pok. F118) do dnia 22 września 2014 roku włącznie do godz. 15.00. Prosimy o składanie wniosków kompletnych, podpisanych oraz prawidłowo wypełnionych. Proszę pamiętać, że przy średniej wpisanej przez Dziekanat studencki, musi znaleźć się pieczątka z podpisem, poświadczająca prawidłowo obliczoną średnią. WNIOSKI NIEKOMPLETNE I NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Po wizycie studyjnej w firmie Dermscan

Po wizycie studyjnej w firmie Dermscan

Dnia 11 czerwca 2014 r. nasze studentki ze specjalności chemii kosmetyków odwiedziły firmę DERMSCAN w Gdańsku, zajmującą się wykonywaniem testów kosmetycznych pozwalających na sprawdzenie dobrej tolerancji i skuteczności działania produktów w normalnych warunkach stosowania.  

Nowe wyposażenie

W ramach Projektu oraz dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wydział Chemii UG został wyposażony w nowoczesną kamerę cyfrową przeznaczoną do realizacji filmów edukacyjnych przez uczestników Projektu (znajdującą się pod opieką dra Myszki) oraz profesjonalne oprogramowanie HyperChem ver. 8 oraz ACD ChemSketch. Dzięki zakupowi dożywotniej licencji oprogramowanie będzie dostępne na całym Wydziale.  

Szkoła letnia

Szkoła letnia

W 2. połowie września 2014 roku uczestnicy Projektu będą mogli wziąć udział w 7-dniowej SZKOLE LETNIEJ. Szkoła zostanie zorganizowana na terenie województwa pomorskiego.  

Staże krajowe

Dnia 13 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00 w sali F8 odbędzie się spotkanie informacyjne w zakresie staży krajowych. Osoby nie mogące wziąć udziału w spotkaniu, będą mogły wziąć udział w spotkaniu w 4tym tygodniu czerwca.

Wizyta studyjna w firmie Dermscan

Wizyta studyjna w firmie Dermscan

Uprzejmie informujemy, że dnia 11 czerwca 2014 roku w godz. 12.00-15.00 odbędzie się wizyta studyjna w firmie Dermscan (http://www.dermscan.pl/o-firmie). Wyjazd przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów chemii kosmetyków, którzy będą mieli pierwszeństwo w zapisach. Zapisy będą trwały do 2 czerwca włącznie.  

Wyniki egzaminu z normy ISO 17025

Wyniki egzaminu z normy ISO 17025

Firma ISOTOP przekazała informacje dotyczące egzaminu z normy ISO 17025. Osoby, które nie zaliczyły egzaminu i mają szansę na poprawkę. Forma egzaminu poprawkowego to egzamin ustny. Miejsce to siedziba biura Gdańsk ul. Sowińskiego 12/6.