Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Aktualności

Kursy dla studentów

W roku akademickim 2014/2015 przygotowano bogatą ofertę wsparcia dla studentów uczestniczących w Projekcie kierunków zamawianych. W semestrze zimowym zostaną zrealizowane 3 kursy laboratoryjne:

Stypendium motywacyjne - przedłużenie terminu składania wniosków

Stypendium motywacyjne - przedłużenie terminu składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego na rok 2014/2015 proszę składać w przedłużonym terminie do dnia 24.10.2014 do godz. 16.00. Przedłużenie terminu nie wpłynie na wypłatę stypendiów, która tradycyjnie odbędzie się ostatniego dnia roboczego miesiąca. WNIOSKI ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Materiały dydaktyczne

W Biurze Projektu dostępne są elektroniczne wersje materiałów dydaktycznych wspomagających naukę dla studentów. Skrypty zostały przygotowane przez pracowników i doktorantów Wydziału Chemii.  

Stypendium motywacyjne w roku akademickim 2014/2015

Stypendium motywacyjne w roku akademickim 2014/2015

Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego na rok 2014/2015 proszę składać w przedłużonym terminie do dnia 10.10.2014. Przedłużenie terminu nie wpłynie na wypłatę stypendiów, która tradycyjnie odbędzie się ostatniego dnia roboczego miesiąca.

Biuro projektu - przerwa urlopowa

ZE WZGLĘDU NA PRZERWĘ URLOPOWĄ BIURO PROJEKTU BĘDZIE NIECZYNNE W OKRESIE 25.08-07.09.2014.
Dokumenty związane z uczestnictwem w Projekcie, w tym wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego, proszę składać w Dziekanacie studenckim. W sprawie szkoły letniej proszę kontaktować się z p. Piotrem Urbaszkiem pod adresem mailowym urbi@qsar.eu.org lub w pokoju G319.  

Szkoła letnia

Szkoła letnia dla studentów Wydziału Chemii uczestniczących w Projekcie odbędzie się w dniach 22-28 września 2014 r. we Wdzydzach Kiszewskich w hotelu NIEDŹWIADEK. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca dla chętnych. Zapisów można dokonywać mailowo na adres urbi@qsar.eu.org lub w pokoju G319 u Pana Piotra Urbaszka. We wszystkich sprawach związanych ze szkołą proszę kontaktować się od tej pory z Panem Piotrem Urbaszkiem.  

Zapisy na zajęcia rehablitacyjne

Od dnia 18.08.2014 roku przyjmowane będą zapisy na zajęcia rehabilitacyjne. Początek zajęć rehabilitacyjnych to październik 2014. Zapisywać można się osobiście na liście w Biurze Projektu lub elektronicznie za pośrednictwem email lub GG. Maksymalne ilość uczestników to 9 osób.  

Zakończyła się I edycja konkursu AMBER

Zakończyła się I edycja konkursu AMBER. Wyłoniono 2 laureatów. Wkrótce pojawią się dokumenty do sprawozdań miesięcznych oraz ogłoszony zostanie termin spotkania informacyjnego.

II edycja konkursu AMBER

Ogłaszamy II edycję konkursu AMBER. Limit miejsc przeznaczonych dla laureatów nie został wypełniony. Regulamin konkursy oraz wymagane dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie http://iaco.mirocms.pl/files/download/177/2-regulamin-AMBER_ze_zm_14_03v2.pdf. Termin składania dokumentów mija 15 września o godz. 15.30. Dokumenty proszę składać w Biurze Projektu.

Baza danych z informacjami o miejscach, w których można odbyć staż, praktykę lub uzyskać zatrudnienie

W ramach Projektu przygotowano bazę danych z informacjami o miejscach, w których można odbyć staż, praktykę lub uzyskać zatrudnienie w trakcie lub po ukończeniu studiów na Wydziale Chemii. Baza zawiera wykaz 219 firm wraz z adresem, danymi kontaktowymi oraz specjalizacją. Zapraszamy do korzystania.