Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Aktualności

Nabór do wsparcia w ramach mentoringu

Nabór do wsparcia w ramach mentoringu

Ogłaszamy nabór do wsparcia w ramach mentoringu organizowanego dla Projektu "Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś)".  

Spotkanie z przedstawicielem firmy biotechnologicznej MedVentures

Od poniedziałku 01.12 w Biurze Projektu można zapisać się na spotkanie z ostatnim pracodawcą na Wydziale Chemii UG. Spotkanie przeprowadzi przedstawiciel firmy biotechnologicznej MedVentures w dniu 05.12.2015 w godz. 14.00-16.00 (gr. 1) oraz w godz. 16.00-18.00 (gr. 2). Numery sal, w których odbędą się spotkania zostaną podane na początku przyszłego tygodnia. Zapraszamy do zapisów.

Spotkanie z pracodawcą

Od poniedziałku 01.12 w Biurze Projektu można zapisać się na spotkanie z pracodawcą na Wydziale Chemii UG. Spotkanie ma na celu przekazanie praktycznych informacji związanych z przyszłym ubieganiem się o stanowisko pracy w danej firmie, wymaganymi kompetencjami, charakterem działalności zakładu oraz ofertą zawodową (staże, praktyki, miejsca pracy) i ścieżką awansu. Otrzymają Państwo także także materiały edukacyjne przygotowane przez przedstawicieli firm.  

Kontakt z koordynatorem ds. studentów niepełnosprawnych w okresie świątecznym

Ze względu na zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia, informuję że w dniach 22.12.2014-5.01.2015 kontakt z Koordynatorem ds. studentów niepełnosprawnych będzie utrudniony. Proszę o kontakt w pilnych sprawach do dnia 19.12.2014. Po tym terminie wszelkie zapytania, proszę o kierowanie na e-mail.  

Wizyta studyjna w LOTOSIE

Wizyta studyjna w LOTOSIE

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn wynikających z wewnętrznych uregulowań LOTOSu wizyta studyjna zostanie przesunięta na 05.12.2014. Prosimy o potwierdzenie udziału w wizycie studyjnej w Rafinerii LOTOS w dniu 05.12.2014. Wyjazd rozpocznie się zbiórką pod Wydziałem Chemii o godz. 9.30, powrót do kampusu o godz. 13.30. Pan Artur Sikorki wystawi wszystkim stosowne oświadczenia o udziale w wyjeździe. Do dnia 24.11.2014 można jeszcze w Biurze Projektu zapisać się na wyjazd.    

Oświadczenie Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów motywacyjnych

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji § 3 pkt. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów, Komisja stypendialna przygotowała oświadczenie wyjaśniające 

Szkoła letnia

Szkoła letnia

We wrześniu 2014 roku we Wdzydzach Kiszewskich odbyła się szkoła letnia dla studentów Wydziału Chemii UG.

Wypłata stypendiów motywacyjnych

Wypłata stypendiów motywacyjnych

Wypłata stypendiów motywacyjnych za miesiąc październik została przesunięta na dzień 13.11.2014 r. ze względu na 14-dniowy termin odwoławczy od decyzji Komisji stypendialnej.  

Lista stypendialna 2014/2015 - II i III rok CHEMIA, OCHRONA ŚRODOWISKA i AGROCHEMIA

II wizyta studyjna w Rafinerii LOTOS

Dnia 28.11.2014 r. (piątek) odbędzie się wizyta studyjna w Rafinerii LOTOS. Zapraszamy szczególnie tych, którzy nie mieli okazji odwiedzenia Rafinerii w zeszłym roku akademickim. Wyjazd rozpocznie się zbiórką pod Wydziałem Chemii o godz. 9.30, powrót do kampusu o godz. 13.30. Zapisów prosimy dokonywać w Biurze Projektu (F118) do dnia 15.11.2014 r. włącznie. PROSIMY O PRZEMYŚLANE DEKLARACJE WYJAZDU I INFORMOWANIE O EWENTUALNEJ REZYGNACJI DO DNIA 15.11.2014 R.