Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

O projekcie

KSZTAŁCENIE KADR DLA INNOWACYJENJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W ZAKRESIE AGROCHEMII, CHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA (Inno-AgroChemOś)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uniwersytet Gdański dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczyna rekrutację na kierunki zamawiane prowadzone na Wydziale Chemii. Celem Projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i przyrodniczych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów. 1000-złotowe stypendia dla najlepszych, kursy wyrównawcze, staże zagraniczne i krajowe, wizyty studyjne w firmach branżowych oraz szkoły letnie to tylko część oferty!

W ramach kierunków zamawianych prowadzonych na Wydziale Chemii w latach 2012-2015 realizowane będę studia z zakresu chemii i ochrony środowiska. Studenci otrzymają dostęp do nowoczesnego sprzętu i laboratoriów w nowo powstałym budynku Wydziału Chemii. Znakomita kadra akademicka oraz innowacyjne metody kształcenia przyczynią się do zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie. Studenci będą mieli szansę skorzystać z kursów wyrównawczych, dzięki którym podniosą swoje kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy. W ramach Projektu przeprowadzonych zostanie wiele staży krajowych i zagranicznych. Bogaty wybór placówek dydaktycznych i naukowo-badawczych w kraju i za granicą ma na celu zniwelowanie bariery między studentami a ewentualnymi pracodawcami. Studenci będą mieli szansę nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwami z branży. Projekt będzie realizował także wizyty studyjne w firmach i parkach naukowo-technologicznych. Przyszli absolwenci przejdą również szkolenia z zakresu ekonomii i prowadzenia własnej działalności.

Najlepsi studenci ww. kierunków zostaną objęci atrakcyjnym systemem stypendialnym. Projekt ma na celu nie tylko podnoszenie kwalifikacji i atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, ale także szeroko pojęte wsparcie w ramach kontaktów interpersonalnych, technik motywacyjnych oraz prawa pracy.

Absolwenci kierunków zamawianych na Uniwersytecie Gdańskim mają szansę na ambitne i ciekawe zatrudnienie, m.in. w laboratoriach naukowo-badawczych, firmach farmaceutycznych, szpitalach i placówkach medycznych oraz w instytucjach ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie oraz uczelniach wyższych i innych placówkach dydaktycznych.