Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Ważne adresy

Uniwersytet Gdański

dr Anna Kobylańska - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Dyżur w środy od godz. 13:00 do 15:00 w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, pok. A 506
Wydział Nauk Społecznych
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
tel: (58) 523-4264
e-mail: pedak@ug.edu.pl

dr Jurand Czermiński - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Rektorat UG
ul. Bażyńskiego 1A, pok. 100
80-952 Gdańsk
tel: (58) 523-2439
e-mail: jurand@ug.edu.pl

mgr Agnieszka Kromer - Referent ds. Studentów Niepełnosprawnych
Dział Studenckich Spraw Socjalnych
Dyżuruje od godziny 8:00 do 14:00
ul. Wita Stwosza 58 ("Trzynastka"), pok. 29
80-952 Gdańsk
tel: (58) 523-2052
faks: (58) 523-5599
e-mail: agnieszka.kromer@ug.edu.pl

mgr Rafał Kamiński - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Dyżuruje od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:30 oraz w pierwsze i trzecie soboty miesiąca od godziny 10:00 do 15:00.
Biblioteka Główna UG
UL. Wita Stwosza 53, pok. 3.39
80-952 Gdańsk
tel: (58) 523-3272 
e-mail: rafal.kaminski@ug.edu.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

Maria Podgórniak
ul. Kartuska 5
pokój nr 205A
tel.: +48 58 323 67 91
fax: +48 58 302 01 34
e-mail: maria.podgorniak@gdansk.gda.pl

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
tel. +48 58 555 60 90
tel. +48 58 555 60 93
http://www.integralia.pl