Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Sprzęt specjalistyczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego od listopada 2013 roku posiada sale wykładowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt ułatwiający osobą korzystającym z aparatów słuchowych uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych.

Taki specjalistyczny sprzęt znajduje się w salach D2 i D3 – parter skrzydło D.

Studentów niedosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych, chcących skorzystać z takiego sprzętu prosimy o kontakt z Biurem Projektu Inno-AgroChemOś, w celu zmiany lokalizacji zajęć.