Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Kontakt

Koordynator ds. kontaktu z osobami niepełnosprawnymi – mgr inż. Agnieszka Lach
e-mail: agnieszka.maria.lach@gmail.com
tel. 58 523 51 50
p. F118
GG: 48404421
Skype: iaco.ug

Godziny dyżurów: śr. 9-13; czw. (co dwa tygodnie) 10-12