Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia rehabilitacyjne dla studentów

Studentów zainteresowanych wzięciem udziału w dodatkowych zajęciach rehabilitacyjnych proszę o zapoznanie się z regulaminem zajęć oraz wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu deklaracji. Dokumenty dostępne są na stronie http://iaco.mirocms.pl/niepelnosprawni/rehabilitacje/do-pobrania-2/. Termin składania deklaracji dla osób chcących rozpocząć zajęcia w październiku 2014 mija 30. września 2014.

 

Na wszelkie pytania odpowiadam e-mailowo.

Koordynator ds. kontaktu z osobami niepełnosprawnymi
mgr inż. Agnieszka Lach
e-mail: agnieszka.maria.lach@gmail.com