Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Konsultacje

W semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 konsultacje z dr Dagmarą Jacewicz będą odbywać się w poniedziałki w godzinach 11:15 - 12:45.