Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Dofinansowanie kosztów nauki - do 31 maja

Autor: oprac. Natalia Łyczko,Źródło: niepełnosprawni.pl; www.pfron.org.pl

Do 30 marca i 30 września można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach II modułu pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - poinformował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki te będą wypłacane do 31 maja. - Ta nowa zasada pozwoli Państwu zaplanować i terminowo realizować wydatki związane z edukacją - wyjaśniają przedstawiciele PFRON w komunikacie prasowym.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w wyżej wymienionych terminach w samorządzie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Dokumenty złożone po czasie będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.

Od bieżącego roku termin obowiązywania umowy dofinansowania w ramach modułu II programu będzie każdorazowo określał realizator. Aktualnie obowiązujący tekst jednolity dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu Aktywny samorząd” dostępny jest na stronie PFRON (PDF).

Kwoty dofinansowania

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi: nie mniej niż 1 000 zł - w przypadku dodatku na pokrycie kosztów kształcenia; do 4 000 zł - w przypadku dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Dofinansowanie czesnego równe jest równowartości czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy wnioskujący w module II pobiera naukę w ramach dwóch form kształcenia (lub większej ich liczby) na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty za naukę może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym kierunku (lub kierunkach). Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być także zwiększony – o co najmniej o 200 zł - w przypadku, gdy osoba wnioskująca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Osoby, które wszczęły przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, mogą otrzymać wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Szczegółowe warunki uzyskania pomocy w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz harmonogram działań decyzyjnych można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl.