Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Kontakt

Biuro Projektu
u. Wita Stwosza 63
80-952 Gdańsk
pok. F118
tel. 58 523 51 50

BIURO PROJEKTU BĘDZIE CZYNNE DLA STUDENTÓW CODZIENNIE W GODZINACH 9.00-14.00

Kierownik Projektu - dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG
e-mail: s.rodziewicz-motowidlo@ug.edu.pl
tel. 58 523 50 36
p. A122

Asystent Kierownika - mgr Michał Bujak
e-mail: michal.bujak@ug.edu.pl
tel. 58 523 51 50
p. F118

Kierownik zadania nr 1 - prof. dr hab. Piotr Stepnowski
e-mail: piotr.stepnowski@ug.edu.pl
tel. 58 523 52 05
p. G102

Kierownik zadania nr 2 - dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG
e-mail: mariusz.makowski@ug.edu.pl
tel. 58 523 50 55
p. A222

Kierownik zadania nr 3 - mgr inż. Magda Kozak
e-mail: magda.kozak@ug.edu.pl
tel. 58 523 51 59
p. F124

Ewaluacja Projektu – mgr Piotr Urbaszek
e-mail: piotr.urbaszek@ug.edu.pl
tel. 58 523 51 50
p. F118

Koordynator ds. kontaktu z pracodawcami - dr Artur Sikorski
e-mail: artur.sikorski@ug.edu.pl
tel. 58 523 51 12
p. B312

Koordynator ds. kontaktu z osobami niepełnosprawnymi – mgr inż. Agnieszka Lach
e-mail: agnieszka.maria.lach@gmail.com
tel. 58 523 51 50
p. F118
GG: 48404421
Skype: iaco.ug

Konsultant merytoryczny ds. osób niepełnosprawnych – dr Łukasz Haliński
e-mail: lukasz.halinski@ug.edu.pl
tel. 58 523 52 10
p. G108

Konsultant merytoryczny ds. osób niepełnosprawnych – dr Dagmara Jacewicz
e-mail: dagmara.jacewicz@ug.edu.pl
tel. 58 523 50 60
p. A228

Konsultant merytoryczny ds. osób niepełnosprawnych – dr hab. Adam Prahl, prof. UG
e-mail: adam.prahl@ug.edu.pl
tel. 58 523 50 82
p. B31